ΣΚΟΠΟΣ

Οι βασικοί στόχοι του Π.Σ.Α.Π., όπως αναφέρονται στο καταστατικό του Συνδέσμου, είναι οι εξής:

 • Η συνένωση όλων των Ελλήνων αμειβομένων ποδοσφαιριστών για την από κοινού αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου και του αθλητισμού μας γενικότερα.
 • Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της ευγενικής άμιλλας, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
 • Η εξύψωση του ηθικού, του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και η αξιοποίηση των αρετών τους.
 • Η αναγνώριση των αμειβομένων ποδοσφαιριστών ως ιδιαίτερου κλάδου επαγγελματιών και η ανάλογη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία, με την κατάταξη του επαγγέλματος στα βαριά και ανθυγιεινά.
 • Η ασφάλιση των αμειβομένων ποδοσφαιριστών με την δημιουργία σχετικού φορέα, που θα καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στα μέλη των οικογενειών τους και θα παρέχει σύνταξη κατά την αποχώρηση από την αγωνιστική δράση – είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω σοβαρού ατυχήματος. Ακόμα, η παροχή εφ’ άπαξ ενίσχυσης ή εκτάκτων ειδικών βοηθημάτων, προς αναξιοπαθούντες ή ατυχήσαντες.
 • Η καθιέρωση ελεύθερων μεταγραφών και γενικά μετακινήσεων αμειβομένων ποδοσφαιριστών κατά τα διεθνώς κρατούντα και η δημιουργία των αναγκαίων όρων και συνθηκών ελεύθερης διάθεσης και προσφοράς των υπηρεσιών τους.
 • Η κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές των μελών του, σαν αντικείμενη και στη γενική αρχή του Δικαίου, συνταγματικώς κατοχυρωμένη και στην όλως εξαιρετική φύση των υπηρεσιών των ποδοσφαιριστών, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της δυνατότητας προσφοράς τους.
 • Η καθιέρωση διεξαγωγής τιμητικού αγώνα για τον αμειβόμενο ποδοσφαιριστή που συμπλήρωσε δεκαετή πλήρη δράση, ή ανάλογο αγώνα για τον αποχορούντα από την ενεργό δράση.
 • Η ελεύθερη είσοδος των διεθνών ποδοσφαιριστών σ΄ όλους τους αγωνιστικούς χώρους.
 • Η προστασία των μελών από τις αυθαιρεσίες των διοικήσεων των συλλόγων και της ηγεσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή μέλους της διοίκησης του Συνδέσμου στα πειθαρχικά συμβούλια ή επιτροπές.
 • Η άμεση συνεργασία μετά των άλλων επαγγελματιών του ποδοσφαίρου (προπονητών, φυσιοθεραπευτών, μασέρ) ή Συνδέσμων άλλων αθλημάτων, για την ευχερέστερη και αρτιότερη αντιμετώπιση των θεμάτων του ελληνικού αθλητικού κόσμου».
Μενού