Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΕΑ

Στις 9.7.2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης και με την τήρηση όλων των καταστατικώς προβλεπόμενων προϋποθέσεων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών Τ.Α.Π. μελών Π.Σ.Α.Π.

Κοινή διαπίστωση ήταν η διαφύλαξη της ενότητας και η προάσπιση των συμφερόντων του Συνδέσμου και των μελών του, ενώ εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός της Διοίκησης του Π.Σ.Α.Π.

Σχετικά Νέα

Μενού