ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Στο πλευρό του επαγγελματία ποδοσφαιριστή βρίσκονται τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ. Τα γνωστά εκπαιδευτήρια προσφέρουν στον Π.Σ.Α.Π. τέσσερις (4) υποτροφίες πλήρους φοίτησης, διετούς (2) διάρκειας για όλες τις ειδικότητες, με σκοπό ο Σύνδεσμος να τις διανέμει στα μέλη του.

Μενού